ЕКСПЕРТНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Експертний висновок щодо Інвестиційної концепції нарощування видобутку газу ПАТ «Укргазвидобування» на період до 2020 року

Забезпечення населення і економіки власними паливно-енергетичними ресурсами, а також зміцнення енергетичної безпеки держави потребує збільшення обсягів видобутку вуглеводнів з власних родовищ, що і передбачено «Енергетичною стратегією України до 2030 року», яка затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р № 145-р. а також її уточненнями  «Оновлення Енергетичної стратегії України  на період до 2030 р.» від 7 червня 2012 р. та «Енергетична стратегії України  на період до 2035 р.» Біла книга енергетичної політики України «Безпека та конкурентоспроможність» від 2014 року.

          З огляду на вищенаведене, актуальним є вирішення проблем, що пов’язані з перспективами приросту запасів газу, що знаходяться на стадії геологічного вивчення, та ресурсів  на перспективних площах а також розроблення  комплексних інвестиційних проектів  для їх ефективного освоєння. Для цього бажано прогнозувати рівні видобутку за допомогою сучасної методології прогнозування з використанням імовірнісних оцінок та математичного моделювання варіантів  (створення постійно-діючих гідродинамічних моделей) для подальшої розробки родовищ вуглеводнів.

          За прогнозними оцінками «Енергетичної стратегії  України до 2030 року»  та її уточненими у 2012 та 2014 роках передбачено обсяги видобутку газу ПАТ «Укргазвидобування» у 2020 році близько, відповідно, 17, 16 і 16 млрд. куб м на рік.

          У представленій для експертної оцінки «Інвестиційній концепції нарощування видобутку газу ПАТ «Укргазвидобування» на період до 2020 року» передбачається довести видобуток газу у 2020 році до 20 млрд. куб. метрів ...

          На початку проведемо експертну поетапну оцінку представленої «інвестконцепції» із загальною оцінкою у кінці експертного висновку ....

       

НАФТОГАЗБУДIНФОРМАТИКА © 2001-2020

ngbi@ukrnet.net +38 (050) 447-63-42 +38 (050) 329-26-06

Будь-які матеріали, файли і сервіси, що містяться на цьому сайті, можуть бути відтворені у будь-якій формі, будь-яким способом, повністю або частково без попереднього письмового дозволу ТОВ "Нафтогазбудінформатика". При відтворенні користувачем матеріалів цього сайту, посилання на сайт обов'язкове. Переклад, переробка (модифікація), будь-яка зміна матеріалів сайту, а також будь-які інші дії, в тому числі видалення, зміна до малопомітної інформації та відомостей про авторські права і правовласників, не допускається.