ЕКСПЕРТНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Наукова експертиза проекту корпоративної стратегії Групи Нафтогаз (витяг з протоколу)

ВИТЯГ

з Протоколу № 8 

загальних зборів членів

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ЕКСПЕРТНА РАДА З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  ТА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ»

 

м. Київ                                                                                                                               «10» жовтня 2017 року

 

ПРИСУТНІ: лист присутності додається – Додаток 1


Голова Експертної Ради - Уніговський Леонід Михайлович

Секретар Експертної Ради – Дяченко Сергій Миколайович


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.    Розгляд наукової експертизи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» проекту корпоративної стратегії Групи Нафтогаз «Доступна енергія для України».
2.    Підготовка та проведення Третього українського газового форуму. 

Розгляд питань порядку денного:


1.    Про розгляд наукової експертизи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» проекту корпоративної стратегії Групи Нафтогаз «Доступна енергія для України».
Слухали: члена Ради – директора  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Геєця В.М..
Вирішили:  затвердити наукову експертизу ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» проекту корпоративної стратегії Групи Нафтогаз «Доступна енергія для України». Доручити Голові ради Уніговському Л. направити наукову експертизу до Міністерства  енергетики та вугільної промисловості України.

Голосували – «10» - за (Геєць В.М., Дяченко С.М., Єгер Д.О. (із зауваженнями), Карп І. М., Клюк Б.О., Кучук-Яценко С.І., Марчук Я.С., Стогній Б.С., Уніговський Л.М., Чалий О.О.)
«0» - проти, «0» - утримався. 

Протокол голосування додається – Додаток 2.

 

Голова Експертної Ради        /підпис/              Л. Уніговський

Секретар Експертної Ради    /підпис/             С. Дяченко

НАФТОГАЗБУДIНФОРМАТИКА © 2001-2020

ngbi@ukrnet.net +38 (050) 447-63-42 +38 (050) 329-26-06

Будь-які матеріали, файли і сервіси, що містяться на цьому сайті, можуть бути відтворені у будь-якій формі, будь-яким способом, повністю або частково без попереднього письмового дозволу ТОВ "Нафтогазбудінформатика". При відтворенні користувачем матеріалів цього сайту, посилання на сайт обов'язкове. Переклад, переробка (модифікація), будь-яка зміна матеріалів сайту, а також будь-які інші дії, в тому числі видалення, зміна до малопомітної інформації та відомостей про авторські права і правовласників, не допускається.